ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje

Општа информација

Првата бензинска станица на ЛУКОИЛ во Македонија, која беше изградена на сопствена локација,во населбата Камник на влезот на Скопје, почна со работа на 1 септември 2006 година. 

Истиот овој објект, една недела подоцна, свечено беше пуштен во употреба на денот на независноста на РМ — 8 Сепември.