ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje

Раководство

Рјупин Денис

Генерален директор “ЛУКОИЛ Македонија” ДООЕЛ Скопје

 

Година на раѓање: 1972.​

Образование:

1994. Пермски државен универзитет „А.М.Горки„

Кариера:

1994.-1996. Специјалист 1  категорија - Главна дирекција за консолидирано социјално - економско планирање и ресурси, Администрација во регионот Перм.

1996.-2000. Економист,  виши економист на оддел за буџет и економско планирање „Пермска територијална управа ПАО „ЛУКОИЛ„.

2000.-2006. Заменик шеф на оддел за анализа на пазар, шеф на управа за регионална продажба, прв заменик генерален директор „ ЛУКОИЛ - Пермнефтепродукт„ ДОО. 

2006.-2008. Директор за маркетинг и дистрибуција, генерален менаџер за маркетинг  „Gеtty Pеtrоlеum Маrkеting Inc.“
2008.-2009. Заменик генерален директор за комерцијални прашања „ЛУКОИЛ Романија„.

2009.-2011. Директор „ЛУКОИЛ Чешка Република„.

2011.-2017. Заменик раководител на главната управа - раководител на сектор за продажба на нафтени деривати во Русија ПАО „ЛУКОИЛ„.

2017.-2019. Генерален директор „ЛИКАРД„ ДОО. 

2019. Генерален директор „ЛУКОИЛ Србија" АД и Раководител на Балканската регионална организација „ЛУКОИЛ„ која се состои од организации во Србија Македонија, Црна Гора и Хрватска.