ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje

Тендери

За пријава на тендер кој е објавен од страна на „ЛУКОИЛ Македонија„, необходно е да пополните барање за учество на тендер и да го доставите во Дирекција.

Пред достава на документацијата, понудувачите треба внимателно да се запознаат со условите и барањата наведени во огласот  (рок,  услови за поднесување на барање за учество на  тендер и тендерска понуда итн.)

За да се добијат соодветни информации за барањето за учество на тендерот и поднесување на тендерската понуда, ве молиме контактирајте со одговорни лица кои се наведени во поканата.

Тендери во тек

Во базата на податоци за тендери можете да добиете информации во врска со  тендерските процедури  на „ЛУКОИЛ Македонија„.

Информација за учество на тендер се наоѓа  во поканата за тендер, која е приложена на секој објавен тендер.

Актуелни тендери

  • Барање за учество
  • Прашалник за рангирање на претендент
  • Упатство зa понудувачот
  • Услови и начин на одржување на двофазен тендер со наддавање за предметот на тендерот

​Ирина Полишчук​