ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje

Горива

Развојот на технологијата во производство на нови видови автомобили, диктираше и развој на нови видови на горива во светски рамки. ЛУКОИЛ Македонија го следи овој тренд и на македонскиот пазар почна да продава висококвалитетни еколошки горива, од петта генерација, произведени во рафинеријата „ЛУКОИЛ-Нефтохим Бургас“:

  • EKTO Спорт (ЕУРОСУПЕР БС 98) — безоловен моторен бензин (согласно европскиот стандард – ЕN228)

  • ЕКТО Плус (ЕУРОСУПЕР БС 95) — безоловен моторен бензин (согласно европскиот стандард – ЕN228)

  • ЕКТО Дизел (ЕУРОДИЗЕЛ БС) — (согласно европски стандард ЕN590 — Еуро V)

  • Течен нафтен гас (пропан-бутан) — кој во последно време се почесто се употребува како погонско гориво.

Сите горива кои се продаваат на нашите бензински станици ги задоволуваат европските стандарди, како и одредбите од „Правилникот за квалитет на течни горива“, пропишан од страна на Министерството за економија на РМ.

  • Lukoil EKTO — Prezentacija

Нашиот живот многу бргу ce менува. Растат современите градови. На улиците има се повеќе автомобили кои многу одамна станаа неделив дел од нашиот современ живот. Многумина не можат веќе ни да си го замислат секојдневието во градот без него. Се појавуваат нови, се поусовршени модели. Автомобилите стануваат се посложени и бараат се повеќе.

Една од потребите кои се повеќе растат кај современиот автомобил е квалитетот на горивото. Денес, моторното гориво мора да одговара на современите европски стандарди.

Нашиот живот многу бргу ce менува. Растат современите градови. На улиците има се повеќе автомобили кои многу одамна станаа неделив дел од нашиот современ живот. Многумина не можат веќе ни да си го замислат секојдневието во градот без него. Се појавуваат нови, се поусовршени модели. Автомобилите стануваат се посложени и бараат се повеќе.

Една од потребите кои се повеќе растат кај современиот автомобил е квалитетот на горивото. 

ЛУКОИЛ Македонија е првата компанија во земјава која на пазарот почна да ги продава нафтените деривати под брендот ЕКТО, со подобрени експлоатациски и еколошки карактеристики, кои соодветствуваат со европското ниво за квалитет.

Брендот ЕКТО е достапен и за македонските возачи на дизел автомобили.

Во споредба со обичното дизел гориво, ЕКТО дизелот располага го подобрени еколошки, експлоатациски и прочистувачки својства.

ПАЛИ И НА -20 C

Вашиот автомобил нема да ве изневери дури и во најстудените денови. Единствено зимското ЕКТО Дизел гориво ќе ви овозможи непречена работа на моторот и поголема моќност и на температура до -20 степени. Направете го вистинскиот избор, единствено на бензинските станици на Лукоил.

ЛУКОИЛ — Секогаш во движење

 Зимско «ЭКТО Diesel» гориво од ЛУКОЙЛ.

Течниот нафтен гас ТНГ со меѓународна ознака ЛПГ е смеса на заситени јагленоводороди од пропан и бутан кои се во гасна состојба, под атмосферски притисок и температура од  15 ®С. Овие гасови се добиваат со екстракција при рафинериска преработка на суровата нафта. Преминувањето од гасна во течна состојба се реализира под  притисок од 1,7 до 7,5 бари. Нивното складирање, транспорт и манипулација се врши при зголемени притисоци во течна состојба. Наменети се да се употребуваат како енергенс за добивање на топлинска енергија за домашна, комерцијална и индустриска примена.