ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje

Екологија

 

 

Приоритетна задача на "ЛУКОИЛ Македонија" ДООЕЛ е да се создадат безбедни услови за работа за вработените, здравјето на вработените и граѓаните на Република Македонија, како и зачувување на животната средина со користење на најдобрите достапни технологии.