ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje

Безбедност

"ЛУКОИЛ Македонија" ДООЕЛ се стреми да создаде безбедни услови за работа на своите вработени, деловни партнери и на населението во регионите каде што работи.
Ова се дел од стратешките цели на компанијата.
Нашата политика е: подобрување на нивото на индустриска безбедност, безбедност на работно место и животната средина благодарејќи на воведување на нови технологии и автоматски системи за противпожарна заштита; обезбедување на подготвеноста на надлежните служби и кадри за работа на ликвидација на можни несреќи, пожари и итни случаи; зголемување на нивото на подготвеност и опрема на противпожарните служби; зголемување на ефикасноста на контрола на производството, корпоративна контрола и внатрешната контрола на почитувањето на законодавството во областа на индустриската безбедност; спроведувањето на целиот комплекс на мерки за спречување на повреди на работното место.