ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje

Социјална одговорност

Приоритетна задача на "ЛУКОИЛ Македонија" ДООЕЛ е да се создадат безбедни услови за работа за вработените, здравјето на вработените и граѓаните на Република Македонија, како и зачувување на животната средина со користење на најдобрите достапни технологии.

Во изминативе години Лукоил Македонија потврди дека е општествено одговорна компанија која се грижи за животната средина, помага во поттикнување на еколошката свест и активност како кај своите вработени, но и пошироко.Лукоил Македонија со години ја поддржува националната акција "Ден на дрвото".